Η γραφή αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τον συγχρονισμό των ματιών, των χεριών, του πιασίματος του μολυβιού και της στάσης του σώματος. Η ανάπτυξη της γραφής του παιδιού μπορεί να παράσχει στοιχεία πάνω σε αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την μάθηση του παιδιού, καθώς οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στην γραφή προκειμένου να αξιολογήσουν τον ρυθμό μάθησης του παιδιού.

Οι εργοθεραπευτές μπορούν να εκτιμήσουν στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη γραφή ενός μαθητή όπως για παράδειγμα την μυϊκή δύναμη, την αντοχή, τον συγχρονισμό και τον έλεγχο της κίνησης, ενώ οι γονείς μπορούν να προτρέψουν το παιδί να εκτελέσει κάποιες δραστηριότητες στο σπίτι και να στηρίξουν την προσπάθεια του παιδιού τους.

Τι μπορεί να κάνει ένας εργοθεραπευτής;

  • Να δείξει στο παιδί την κατάλληλη στάση η οποία βοηθά την κατάλληλη χρήση των χεριών, των άνω άκρων, των ματιών και της κεφαλής.
  • Να εκτιμήσει το επίπεδο της μυϊκής δύναμης και της αντοχής.
  • Να αναλύσει τον έλεγχο της κίνησης, όπως για παράδειγμα την ικανότητα να κρατήσει το εργαλείο γραφής.
  • Να προσδιορίσει την οπτική και την αντιληπτική ικανότητα που επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να σχεδιάσει γράμματα και σχέδια χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραφής.
  • Να προσφέρει μέσα από την συνεργασία με τον δάσκαλο οδηγίες πάνω στην χρήση κατάλληλων στρατηγικών που θα βοηθήσουν το παιδί.
  • Να προτείνει δραστηριότητες μέσα στο σπίτι με στόχο την σωστή γραφή.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

  • Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αθλήματα και παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κίνηση και της δεξιότητες συγχρονισμού, όπως για παράδειγμα παιχνίδια με την μπάλα.
  • Να ζητούν από τα παιδιά να χρησιμοποιούν μαχαιροπίρουνα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος έτσι ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα να πιάνουν και να σφίγγουν και τα εργαλεία γραφής.
  • Να προωθούν δραστηριότητες κατά τις οποίες το παιδί εξασκεί τα χέρια του (π.χ. κόψιμο μιας πίτας).
  • Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να γράφουν γράμματα προς τους συγγενείς και τους φίλους τους.