ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ | ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία ενός παιδιού στο να ακούει, να μιλάει, να σκέφτεται, να γράφει, να διαβάζει, να ορθογραφεί ή να λύνει πράξεις.

Η αντιμετώπιση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει ως στόχο αφενός ν’ αναπτύξει ή να βελτιώσει τις δεξιότητες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση και αφετέρου ν’ απαλύνει ή να ουδετεροποιήσει τις συναισθηματικές δυσκολίες που το συνοδεύουν. Ανάλογα με τη μορφή και τη σοβαρότητα των μαθησιακών διαταραχών, τις άλλες τυχόν συνυπάρχουσες νοσολογικές οντότητες, καθώς και την ηλικία του παιδιού, η αντιμετώπιση επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού, τόσο στο γνωστικό, όσο και στον αντιληπτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του παιδιού και τις ικανότητες που διαθέτει.

Η ανακάλυψη μίας μαθησιακής δυσκολίας είναι κάτι που προβληματίζει κάθε γονιό γιατί πολύ συχνά αυτή η δυσκολία δεν γίνεται εμφανής πριν το Δημοτικό κι ακόμα και τότε, μπορεί να μην εντοπίζεται με ευκολία, με αποτέλεσμα να μην είναι προετοιμασμένος για τη στάση που θα πρέπει να πάρει. Κάθε παιδί, επίσης, μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικού τύπου δυσκολία.

Συμπτώματα

Αυτό που ξεχωρίζει το παιδί που έχει πραγματική δυσκολία από τα υπόλοιπα είναι όταν εμφανίζει πλήθος από τα παρακάτω συμπτώματα και για μεγάλο και σταθερό χρονικό διάστημα:

Γραφή

 • Γράφει “καθρεφτικά ” (π.χ 3 αντί ε)
 • Μπερδεύει γράμματα (π.χ.”να βένω” αντί “να δένω”).
 • Παραλείπει γράμματα (π.χ.”διβζω” αντί “διαβάζω”).
 • Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει συλλαβές.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
 • Έχει δυσανάγνωστο γράψιμο.

Ανάγνωση

 • Διαβάζει συλλαβιστά, με μονότονη φωνή
 • Διαβάζει άλλη λέξη αντί αυτής που πρέπει.(π.χ πετράζι” αντί για “τραπέζι”, “μαύρος” αντί “σκοτεινός”, “διαβάτης” αντί “διαβάζεις”).
 • Παραλείπει λέξεις ή γράμματα.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.

Γραπτή Έκφραση

 • Το κείμενό του παρουσιάζει ασυνταξίες.
 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο.
 • Δεν ακολουθεί κάποια “λογική σειρά” σε αυτά που γράφει.

Επεξεργασία Κειμένου

 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης σε κείμενο που το ίδιο το παιδί έχει διαβάσει
 • Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά ένα κείμενο.
 • Στην προσπάθειά του να ανακαλέσει ένα κείμενο παραθέτει πληροφορίες τυχαία, χωρίς να τηρεί την σειρά του.

Μαθηματικά

 • Δεν θυμάται τα σύμβολα/πρόσημα (+, – κλπ).
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα πρόβλημα και να το λύσει.
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί την σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη

Δευτεροπαθή Ψυχολογικά Προβλήματα

 • Παρουσιάζει υπερευαισθησία στην κριτική.
 • Αποθαρρύνεται εύκολα.
 • Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα την αρνητική τοποθέτηση προς το σχολείο και τη μάθηση.
Εκτός από τα παραπάνω μπορεί να παρουσιάζονται και συμπτώματα σε άλλους τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης του παιδιού όπως:
 • Δυσκολία συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής.
 • Δυσκολία στην ταξινόμηση, αποθήκευση και οργάνωση πληροφοριών.
 • Δυσκολίες στη μνήμη.
 • Αποδιοργάνωση σε ατμόσφαιρα άγχους και έντασης.
 • Δυσκολία στο να ακολουθεί περίπλοκες οδηγίες.
 • Υπερκινητικότητα.
 • Δυσκολίες συντονισμού των χεριών.
 • Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών ή λέξεων.
 • Δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο.
 • Δυσκολία στην αντίληψη χρονικών αλληλουχιών (π.χ στη σειρά των ημερών, μηνών, στην εκμάθηση της ώρας κ.τ.λ)

Αντιμετώπιση

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του THERAPY ACT χρησιμοποιεί εξατομικευμένες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές μεθόδους, που γίνονται πάντα με παράλληλη υποστήριξη και ενημέρωση των γονέων. Μέσω των προγραμμάτων, ο μαθητής αναπτύσσει τις δεξιότητες του, ανεβάζοντας τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής του. Η αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα μέσα από σταθμισμένα test με αποτέλεσμα να έχουμε αντικειμενικά αποτελέσματα για τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.
Στόχος μας, η ενεργητική στάση τόσο του παιδιού όσο και των γονιών του στην αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της απογοήτευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ειδικών θεραπειών από εξειδικευμένους επιστήμονες!

GO