Είναι ευρέως γνωστό ότι η ακοή είναι κρίσιμη για την ομιλία και τη γλωσσική ανάπτυξη, την επικοινωνία και τη μάθηση. Όσο νωρίτερα υπεισέρχεται η απώλεια ακοής στη ζωή ενός παιδιού, τόσο πιο σοβαρές οι επιπτώσεις στην ανάπτυξή του. Ομοίως, όσο πιο έγκαιρα εντοπιστεί το πρόβλημα και ξεκινήσει η διερεύνησή του, τόσο λιγότερο σοβαρή θα είναι η τελική του επίπτωση.

Υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί τρόποι με τους οποίους η απώλεια ακοής επηρεάζει τα παιδιά:

 • Προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των δεκτικών και εκφραστικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ομιλία και γλώσσα).
 • Το έλλειμμα της γλώσσας προκαλεί μαθησιακά προβλήματα που οδηγούν σε μειωμένη σχολική επίδοση.
 • Οι δυσκολίες στην επικοινωνία οδηγούν συχνά σε κοινωνική απομόνωση και χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Μπορεί να έχει αντίκτυπο στις επαγγελματικές επιλογές.

Αναλυτικές Επιπτώσεις:

Λεξιλόγιο

 • Το λεξιλόγιο αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς σε παιδιά που έχουν απώλεια ακοής.
 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής μαθαίνουν συγκεκριμένες λέξεις όπως γάτα, άλμα, πέντε, και κόκκινο πιο εύκολα από ό, τι αφηρημένες λέξεις όπως πριν, μετά, ίσον με και ζηλιάρης.
 • Το χάσμα μεταξύ του λεξιλογίου των παιδιών με φυσιολογική ακοή και αυτών με απώλεια ακοής διευρύνεται με την ηλικία. Τα παιδιά με απώλεια ακοής δεν μπορούν να καλύψουν τη διαφορά χωρίς θεραπευτική παρέμβαση.
 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής έχουν δυσκολία κατανόησης λέξεων με πολλαπλές σημασίες. Για παράδειγμα, η λέξη τράπεζα μπορεί να υποδηλώνει ένα έπιπλο ή ένα μέρος όπου φυλάσσονται χρήματα.

Δομή Προτάσεων

 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής κατανοούν και παράγουν βραχύτερες και απλούστερες προτάσεις από τα παιδιά με φυσιολογική ακοή.
 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής έχουν συχνά δυσκολία κατανόησης και γραφής σύνθετων προτάσεων, όπως αναφορικές προτάσεις.
 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής συχνά δεν μπορούν να ακούσουν καταλήξεις λέξεων. Αυτό οδηγεί σε παρεξηγήσεις και κακή χρήση των ρηματικών χρόνων, του ενικού και πληθυντικού αριθμού, μη συμφωνία υποκειμένου και ρήματος, καθώς και κακή χρήση των κτητικών.

Ομιλία

 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής συχνά δεν μπορούν να ακούσουν άηχα σύμφωνα και ως εκ τούτου δεν τα περιλαμβάνουν στην ομιλία τους. Έτσι, η ομιλία μπορεί να γίνεται δύσκολα κατανοητή.
 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής δεν μπορούν να ακούσουν τις φωνές τους, όταν μιλούν. Μπορεί να μιλούν πάρα πολύ δυνατά ή όχι αρκετά δυνατά. Μπορούν να έχουν μια χροιά ομιλίας που είναι πάρα πολύ υψηλή. Μπορούν να ακούγονται σαν να μουρμουρίζουν, λόγω του έντονου τονισμού και της κακής διακύμανσης του τόνου της φωνής.

Ακαδημαϊκή επίδοση

 • Τα παιδιά με απώλεια ακοής έχουν δυσκολία με όλους τους τομείς ακαδημαϊκής επίδοσης, ειδικά στην ανάγνωση και σε μαθηματικές έννοιες.
 • Τα παιδιά με ήπια έως μέτρια απώλειας ακοής λαμβάνουν κατά μέσο όρο από έναν έως τέσσερις βαθμούς χαμηλότερης επίδοσης από ό,τι οι συνομήλικοί τους με φυσιολογική ακοή, εκτός και αν τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης.
 • Τα παιδιά με σοβαρή έως βαριά απώλεια ακοής συνήθως δεν αποκτούν δεξιότητες επιπέδου υψηλότερου από τρίτης ή τέταρτης σχολικής βαθμίδος, εκτός αν υπεισέλθει νωρίς η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση.
 • Το χάσμα στην ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ των παιδιών με φυσιολογική ακοή και αυτών με απώλεια ακοής συνήθως διευρύνεται, καθώς αλλάζουν σχολικές βαθμίδες.
 •  Το επίπεδο επίτευξης σχετίζεται με τη συμμετοχή των γονέων και την ποσότητα, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στα παιδιά.

Κοινωνική Συμμετοχή

 • Τα παιδιά με σοβαρή έως βαριά απώλεια ακοής συχνά αναφέρουν αίσθημα απομόνωσης, χωρίς φίλους και είναι δυστυχισμένα στο σχολείο, ιδιαίτερα όταν η κοινωνικοποίηση τους με άλλα παιδιά είναι περιορισμένη λόγω της απώλειας ακοής.
 • Τα κοινωνικά προβλήματα φαίνεται να είναι πιο έντονα σε παιδιά με ήπια ή μέτρια απώλειας ακοής από αυτά σε εκείνα με σοβαρή έως βαριά απώλεια.

Τι Μπορείτε να Κάνετε

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με δυσκολίες ακοής, και τα οποία ξεκινούν έγκαιρα θεραπεία, μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξουν τη γλώσσα (προφορική και/ή νοηματική) στο ίδιο επίπεδο με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν πρόβλημα ακοής. Αν διαγνωστεί στο παιδί σας απώλεια ακοής, συνιστάται έγκαιρα στην οικογένεια να υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση για την προώθηση της γλώσσας (ομιλίας ή/και νοηματικής, ανάλογα με τις επιλογές της οικογένειας) και της γνωστικής ανάπτυξης.