Τα δίδυμα αδέρφια συχνά αισθάνονται την ανάγκη να εξηγήσουν στους γύρω τους ότι ο καθένας έχει την δική του προσωπικότητα, τα δικά του ενδιαφέροντα και δεν έχει κανένα κοινό με τον δίδυμο αδερφό του. Πολλές φορές αισθάνονται ότι πρέπει να αποδείξουν ότι διαφοροποιείται ο ένας από τον άλλον προκειμένου να ορίσουν την ταυτότητα τους. Αναμφισβήτητα υπάρχει μια δυνατή σύνδεση μεταξύ όλων των διδύμων. Λόγω της κοινής εμβρυικής τους ανάπτυξης ένας στενός φυσικός και συναισθηματικός δεσμός αναπτύσσεται από την στιγμή της γέννησης τους. Αυτός ο δεσμός παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα ευδιάκριτο σύμβολο της ταυτότητας τους. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να γίνει σαφές ότι ο καθένας από τα δίδυμα αδέρφια αναπτύσσει την δική του/της ταυτότητα, η οποία συχνά διαφέρει αρκετά από την ταυτότητα του αδερφού/ αδερφής.

Το μέγεθος της διαφοροποίησης που το καθένα απο τα δύο αδέρφια επιδιώκει και πετυχαίνει αποτελεί ένα ερώτημα και μια πάλη στην οποία ο δίδυμος αδερφός/ δίδυμη αδερφή προσπαθεί να απαντήσει. Πολλοί θεωρούν ότι η διαφοροποίηση αποτελεί ένα μέσο ώστε να αποφευχθεί πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί αρκετά επίπονος εξαιτίας της μεταξύ τους ομοιότητας. Αυτή η διαφοροποίηση της προσωπικότητας φαίνεται να καθορίζεται από δύο κύριους παράγοντες: τον παράγοντα της διαφορετικής ταύτισης με τον καθέναν από τους γονείς και τον παράγοντα του ανταγωνισμού που αναπύσσεται στην αδερφική σχέση.

Τα δίδυμα διαχωρίζουν τους γονείς τους ως πρωταρχικά αντικείμενα προσκόλλησης. Πολλές φορές επειδή η ανατροφή των διδύμων είναι δύσκολη, ο καθένας αναλαμβάνει από ένα παιδί. Άλλες φορές η προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του καθένα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περίπτωση που αυτα ταυτίζονται ή φαίνεται να μοιάζουν με την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα ενός γονέα. Είναι φανερό ότι οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δίδυμα αδέρφια συνδέονται και με την διαφορετική και ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν με τον έναν από τους δύο γονείς. Την ίδια επίδραση μπορούν να ασκήσουν και τα μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία μπορούν να αναλάβουν μέρος της ανατροφής του ενός από τα δύο αδέρφια

Τα δίδυμα αδέρφια που ντύνονται με ακριβώς τα ίδια ρούχα ή ενθαρρύνονται να έχουν τις ίδιες δραστηριότητες νιώθουν συνήθως την ανάγκη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές τους προκειμένου να διατηρήσουν μια ξεχωριστή αίσθηση του εαυτού τους. Ο μεταξύ τους ανταγωνισμός ξεκινά νωρίς. Στόχος αυτού του ανταγωνισμού συνήθως είναι να κερδίσουν την προσοχή των γονιών τους. Αργότερα καθώς μεγαλώνουν, έχουν την τάση να στρέφονται προς διαφορετικά ενδιαφέροντα προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό, καθώς τέτοιες ανταγωνιστικές καταστάσεις δημιουργούν όρια τα οποία λειτουργούν εις βάρος της μεταξύ τους σχέσης. Από την άλλη πλευρά όμως οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς αυτές οι διαφορετικές δραστηριότητες στις οποίες θα στραφούν μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα σκληρού μεταξύ τους ανταγωνισμού, ιδιαίτερα αν αυτές οι δραστηριότητες ενέχουν βραβεία και διακρίσεις.

Καθώς μεγαλώνουν τα αδέρφια θα βιώσουν διαφορετικές εμπειρίες κι αυτό θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Η διαφοροποίηση αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο θέμα, ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθούν να διατηρήσουν αυτόν τον πολύ δυνατό δεσμό μεταξύ τους. Ο βαθμός της ομοιότητας ανάμεσα στα δίδυμα αδέρφια διαφέρει σημαντικά. Υπάρχουν αδέρφια τα οποία ακόμα κι όταν ενηλικιωθούν θα συνεχίσουν να ντύνονται και να μιλούν με τον ίδιο τρόπο, ενώ άλλα αδέρφια θα ακολουθήσουν τελείως διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους. Η σχέση τους είναι περίπλοκη, όμως είναι χρήσιμο για ολόκληρη την οικογένεια να κατανοήσει ότι όσο περισσότερο ενθαρρύνει το κάθε παιδί να ακολουθήσει την δική του πορεία με τις δικές του επιλογές, τόσο πιο ομαλά θα διαμορφωθεί και ο μεταξύ τους ιδιαίτερος δεσμός χωρίς να εξαρτάται ο ένας από τον άλλον διατηρώντας την δική του ταυτότητα.