Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εποχής το Therapy Act αποφάσισε να προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν αξιολόγησης από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή ή ψυχολόγο σε παιδιά με δυσκολίες λόγου, επικοινωνίας, συμπεριφοράς και μάθησης.

Η δωρεάν αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.