Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη παράλυση στη μια πλευρά του σώματος. Μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία, την όραση, τη μνήμη, τον λόγο και να προκαλέσει περαιτέρω επιπλοκές όπως μυϊκούς σπασμούς και πόνους. Για αυτούς τους λόγους οι άνθρωποι που έχουν βιώσει εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο, το ντύσιμο καθώς και στη διατήρηση του σπιτιού.

Ο εργοθεραπευτής αντιμετωπίζει τις φυσικές, γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες που προκύπτουν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και μπορεί να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να εκτελούν τις δραστηριότητες στις οποίες χρειάζονται βοήθεια. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί τομείς στους οποίους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά ένας εργοθεραπευτής:

 • Να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση στον χώρο του σπιτιού όπου θα παρακολουθήσει όλες τις καθημερινές δραστηριότητες του θεραπευόμενου προτείνοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ή τις απαιτούμενες αλλαγές στο σπίτι βασισμένες στις συγκεκριμένες ικανότητες, ανάγκες και στόχους.
 • Να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση προκειμένου να εντοπίσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες και να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του θεραπευόμενου.
 • Να εκπαιδεύσει τον θεραπευόμενο να χρησιμοποιεί το ένα χέρι του για να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες π.χ. να ανοίγει πακέτα, να ντύνεται, να κόβει το φαγητό του και να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
 • Να προσφέρει προσαρμοσμένο εξοπλισμό προκειμένου να εκτελεί δραστηριότητες μόνος του.
 • Να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους φροντιστές του προκειμένου να αποκτήσει περισσότερη ανεξαρτησία.
 • Να εκπαιδεύσει τον θεραπευόμενο και τους φροντιστές του στο πώς να σηκώνεται από την καρέκλα και το κρεβάτι και πώς να ξαπλώνει, πώς να χρησιμοποιεί το μπάνιο και πώς να εκτελεί άλλες δραστηριότητες.
 • Να τον βοηθήσει να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτόν προκειμένου να βελτιώσει την δύναμη και την λειτουργικότητα του. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την κηπουρική, την φροντίδα ενός ζώου, τη μαγειρική και άλλες.
 • Να οργανώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να χρησιμοποιεί με ασφάλεια το χέρι/πόδι προκειμένου να επανακτήσει την δύναμη, την ισορροπία και την κίνηση του.
 • Να τον βοηθήσει να εντοπίσει υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή που ζεί.
 • Να αξιολογήσει την ικανότητα του να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς προσφέροντας του θεραπεία ή προσαρμογές σε αυτές τις δραστηριότητες που χρειάζεται βοήθεια.
 • Να προτείνει βοηθήματα π.χ. αναπηρικό καροτσάκι, μπαστούνι και να τον εκπαιδεύσει να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια.
 • Να διασπά μια δραστηριότητα σε μικρότερες προκειμένου να την εκτελεί με επιτυχία.
 • Να τον βοηθήσει να ανακτήσει όσο αυτό είναι δυνατόν την μνήμη του.
 • Να ενσωματώσει καθημερινές δραστηριότητες στην θεραπεία προκειμένου να διευθετεί συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. διαχείριση χρημάτων).
 • Να συνεργαστεί μαζί με τον θεραπευόμενο πάνω σε στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο στις αγαπημένες του δραστηριότητες.