Τα οικογενειακά γεύματα μπορούν αποδειχτούν ιδιαίτερα σημαντικά καθώς ενισχύουν τους οικογενειακούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη. Μέσα από τα γεύματα δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα μέλη της οικογένειας να συζητήσουν γύρω από την καθημερινότητα τους και να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για τις διάφορες εξελίξεις που συμβαίνουν στην εργασία ή στο σχολείο. Προκειμένου να αναδυθούν τα οφέλη μιας τέτοιας οικογενειακής στιγμής είναι σημαντικό να συμβάλλουν όλοι στην προετοιμασία του γεύματος, ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να ορίζεται μια συγκεκριμένη ώρα για το γεύμα η οποία θα τηρείται όσο είναι δυνατόν.

Επίσης το γεύμα σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε το ειλικρινές σας ενδιαφέρον για την ζωή των παιδιών σας. Καλό θα είναι να κάνετε σαφή αυτήν την επιθυμία σας σε όλους, να παίρνουν δηλαδή τον λόγο όλοι και να συμμετέχουν στην συζήτηση.

Πέρα από τα παραπάνω οφέλη, η προετοιμασία του γεύματος βοηθάει τις μητέρες να προσέχουν την διατροφή των παιδιών τους γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την καλύτερη επίδοση τους στο σχολείο. Ακόμη, επιτρέπει στα παιδιά να συζητήσουν και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν με τους συμμαθητές ή τους δασκάλους τους.
Οι συναισθηματικοί δεσμοί που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από κοινές οικογενειακές δραστηριότητες όπως τα γεύματα μπορούν να συμβάλλουν και στην αποφυγή άλλων κινδύνων όπως την ανάμειξη των παιδιών με ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ. Πολλά παιδιά που αρχίζουν να εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες αισθάνονται συχνά απογοητευμένα από τις οικογένειες τους και νιώθουν ότι δεν έχουν την προσοχή που χρειάζονται.

Είναι σημαντικό να προσπαθούν οι γονείς να δημιουργούν ευκαιρίες έτσι ώστε όλη η οικογένεια να βιώνει κοινές εμπειρίες και να επιλύει ενωμένη τις δυσκολίες που καθημερινά προκύπτουν. Τα  οικογενειακά γεύματα αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε και να ενισχύσετε τους δεσμούς σας.