Με όλες τις δομημένες δραστηριότητες και το αυστηρά οργανωμένο καθημερινό πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν τα παιδιά σήμερα, δεν έχουν παρά ελάχιστο χρόνο για να παίξουν ελεύθερα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες το ελεύθερο παιχνίδι βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τον δεσμό του με τους γονείς του. Άλλα οφέλη είναι τα παρακάτω:

  • Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει την δημιουργικότητα, την φαντασία και την επιδεξιότητα του.
  • Ενθαρρύνει το παιδί να αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του.
  • Βοηθά το παιδί να αντιμετωπίσει τυχόν φόβους του χτίζοντας παράλληλα και την αυτοπεποίθηση του.
  • Εκπαιδεύονται τα παιδιά να δουλεύουν σε ομάδες, ενώ μαθαίνουν να επιλύουν μόνα τους τις διαφορές τους.
  • Αναπτύσσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων

 Το ελεύθερο παιχνίδι είναι μη οργανωμένο και δεν ελέγχεται από τους ενήλικες, ενώ δεν περιλαμβάνει το παθητικό παιχνίδι όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια στον υπολογιστή ή την παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων στην τηλεόραση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν πρέπει να επιτηρούν τη συμπεριφορά των παιδιών.

 Ως ελεύθερο παιχνίδι ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία το παιδί χρησιμοποιεί την φαντασία του όπως με τις κούκλες ή τα τουβλάκια. Ακόμα και το ποδόσφαιρο μεταξύ δυο ομάδων παιδιών μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο παιχνίδι σε σύγκριση με μια ομάδα παιδιών η οποία προπονείται με την επιτήρηση ενός ενήλικα.

 Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να λάβουν υπόψιν τους τη σημασία κάθε μορφής δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται το παιδί και να επενδύσουν κάποιο χρόνο πέρα από τις προγραμματισμένες ενασχολήσεις, όπου το παιδί θα αφήνεται ελεύθερο να παίξει χρησιμοποιώντας του δικούς του κανόνες.