Το παιδί από τα πρώτα λεπτά της ζωής του παράγει ήχους που στόχο έχουν την επικοινωνία με τους άλλους. Αρχικά το κλάμα και αργότερα το βάβισμα. Σταδιακά, αυτές οι ηχητικές παραγωγές προσλαμβάνουν χαρακτηριστικά φωνημάτων επηρεασμένα από το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο ζει το κάθε παιδί.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με έρευνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.

2.6 – 3 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα μ, π ,τ, κ, μπ, γκ.
3 – 3.6 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα ν, β, γ, χ, ντ.
3.6 – 4 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα φ, σ, ζ, λ και τα συμπλέγματα σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, πχ, νγ.
4 – 4.6 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα φωνήματα θ, δ και τα συμπλέγματα φλ, στ, σκ, ψ, ξ, χτ, τρ, κρ, δγ, ζμ, μν.
4.6 – 5 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα συμπλέγματα σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ, τσ, ντζ.
5 – 5.6 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα συμπλέγματα γλ, γρ, στρ.
5.6 – 6 ετών το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει το φώνημα ρ και τα συμπλέγματα δρ, θρ, χτρ.

Αρμόδιος για να αξιολογήσει,να παρέμβει θεραπευτικά και να συμβουλεύσει τους γονείς ενός παιδιού σχετικά με την άρθρωσή του είναι ο λογοθεραπευτής. Η ανίχνευση των προβλημάτων λόγου και ομιλίας ενός παιδιού πρέπει να γίνεται έγκαιρα ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στην συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Επιπλέον, η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί πριν την ένταξη του παιδιού στην Α’ Δημοτικού ώστε ν’ αποφευχθούν άλλου τύπου δυσκολίες (μαθησιακές, ψυχοσυναισθηματικές κ.ά).