ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και εφαρμόζεται σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες.

Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ενθάρρυνση της ευέλικτης σκέψης και συμπεριφοράς και στον περιορισμό ανεπιθύμητων και μη κοινωνικών συμπεριφορών.

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι:

  • η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, εννοιολογικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα
  • η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και
  • η κοινωνική ένταξη

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά πραγματοποιούν και τις ατομικές θεραπευτικές τους συνεδρίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση κ.ά),που είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή τους. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των παραπάνω παιδαγωγικών στόχων ενσωματώνουν τεχνικές που εφαρμόζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις όπως:

  • TEACCH
  • PECS
  • MAKATON
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ειδικών θεραπειών από εξειδικευμένους επιστήμονες!

GO