Στην κοινωνία μας, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Παράλληλα με αυτή την αύξηση, το ποσοστό των ατόμων που υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας ή κατάποσης αναμένεται επίσης να αυξηθεί. Οι λογοθεραπευτές εμπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση των προβλημάτων επικοινωνίας και κατάποσης. Είναι οι μόνοι καταρτισμένοι, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνολικές επικοινωνιακές ανάγκες των ηλικιωμένων, με σκοπό να βοηθήσουν άτομα και οικογένειες να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, καθώς και να προωθήσουν την ανεξαρτησία, τη συμμετοχή και την αυτοεκπλήρωση.

Δυσκολίες επικοινωνίας
Οι δυσκολίες που αφορούν στην επικοινωνία αποτελούν συχνό φαινόμενο μεταξύ των ηλικιωμένων. Η ικανότητά τους να μιλούν με σαφήνεια, να κατανοούν τους άλλους ή να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους μπορεί να μειωθεί, ως αποτέλεσμα ασθενειών, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η άνοια ή η Νόσος του Πάρκινσον. Παράλληλα με αυτό, πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί να υποφέρουν ταυτόχρονα από πολλαπλά ιατρικά προβλήματα. Οι ηλικιωμένοι με δυσχέρειες στην επικοινωνία συχνά νιώθουν ανήμποροι. Μπορεί να απογοητευτούν και να απομονωθούν, εξαιτίας της ανικανότητάς τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους ανθρώπους. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία ενδέχεται να περιορίσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους αγαπημένους τους και με την ευρύτερη κοινότητα. Με την κατάλληλη θεραπεία, οι λογοθεραπευτές προσπαθούν να συμβάλλουν στην απαλλαγή τους από αυτό το φορτίο. Οι λογοθεραπευτές συνεργάζονται με τους ηλικιωμένους, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους, για τον εντοπισμό και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των επικοινωνιακών δυσχερειών. Προσπαθούν να βελτιώσουν την ικανότητα επικοινωνίας ενός ατόμου και να υποστηρίξουν όσους αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Ασχολούνται με την προαγωγή της αποτελεσματικής επικοινωνίας, ως βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.

Διαταραχές κατάποσης
Οι διαταραχές κατάποσης αναφέρονται στην απώλεια της ικανότητας ή της επιθυμίας για σίτιση. Η δυσκολία στην κατάποση είναι κοινή μεταξύ των ηλικιωμένων. Η γήρανση ή η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία οργάνωσης και συντονισμού των μυών της κατάποσης. Εκτιμάται ότι μεταξύ 16-22% των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών θα έχουν προβλήματα στην κατανάλωση φαγητού και υγρών. Μια διαταραχή στην κατάποση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία ενός ατόμου και να οδηγήσει σε βήχα, πνιγμό, λοίμωξη του αναπνευστικού, αφυδάτωση και υποσιτισμό. Οι λογοθεραπευτές προβαίνουν σε προσεκτική αξιολόγηση και διάγνωση των προβλημάτων κατάποσης. Παρέχουν ασκήσεις και μπορούν να προτείνουν συμβουλές για τεχνικές κατάποσης, για μείωση των κινδύνων προσβολής της υγείας και προαγωγή της ασφάλειας και της άνεσης στην κατάποση.

Εγκεφαλικό επεισόδιο
Το εγκεφαλικό επεισόδιο επηρεάζει κάθε χρόνο την ζωή πολλών ανθρώπων και τα δύο τρίτα αυτών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκύψει από μια ξαφνική διακοπή της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο. Όταν το αίμα δεν μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, η ζωτικής σημασίας παροχή οξυγόνου διακόπτεται για τα εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία ελέγχουν οτιδήποτε κάνουμε, όπως η ομιλία, η βάδιση, η κατάποση και η αναπνοή. Ως εκ τούτου, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη και σημαντική αναπηρία. Οι λογοθεραπευτές βοηθούν τα άτομα να ανακτήσουν την ικανότητα επικοινωνίας και κατάποσης αποτελεσματικά μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Άνοια
Η άνοια είναι κάτι περισσότερο από απλή «αμνησία». Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εκτεταμένη επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών. Μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες όσον αφορά τον λογικό συλλογισμό, την κρίση και τον συναισθηματικό έλεγχο, καθώς και σε απώλεια μνήμης. Το άτομο με άνοια μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διατύπωση μιας πρότασης, στην κατανόηση της ομιλίας των άλλων ή ακόμη και στη μνήμη της διαδικασίας της κατάποσης. Οι λογοθεραπευτές συνεργάζονται με τους φροντιστές των ατόμων με άνοια, για να συμβάλουν στην προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Μπορούν να παρέχουν συμβουλές απλουστεύσεων στο περιβάλλον του ατόμου, προκειμένου να το βοηθήσουν να διατηρήσει επιτυχημένες σχέσεις και να προάγουν την ανεξαρτησία του.

Γενική εξασθένηση της υγείας
Η προχωρημένη ηλικία μπορεί να συνοδεύεται από ασθένειες, αδυναμία και σύγχυση. Η βαρηκοΐα που σχετίζεται με την προχωρημένη ηλικία και τα πολλαπλά προβλήματα υγείας, μπορεί να είναι η αιτία στα ηλικιωμένα άτομα για δυσκολίες στη σίτιση, την κατανάλωση ποτού και στην επικοινωνία. Οι λογοθεραπευτές εργάζονται για την υποστήριξη και την προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Παρέχουν συμβουλές για ασφαλείς πρακτικές διατροφής, διαιτητικές τροποποιήσεις και τεχνικές για βελτίωση της κατάποσης.