Οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις θεωρούνται από τα πλέον κατάλληλα μέρη που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ του επιτρέπουν να αναπτύξει περαιτέρω τις άμυνες και τις στρατηγικές προσαρμογής και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Τα παιδιά στην κατασκήνωση μπορούν να αποκτήσουν πολλές εμπειρίες μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες όπως π.χ. την πεζοπορία, αλλά κυρίως μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με άλλα μέλη της ομάδας τους που δεν τα γνωρίζουν, πώς να ζητούν βοήθεια από τους άλλους, αλλά και πώς να παίρνουν αποφάσεις χωρίς την παρουσία και την καθοδήγηση του γονέα. Πιο συγκεκριμένα η κατασκήνωση μπορεί να βοηθήσει το παιδί:

Να «κτίσει» νέες σχέσεις όχι μόνο με τους συνομήλικους του, αλλά και με τους ενήλικες. Έτσι μαθαίνει να διαπραγματεύεται και να εκφράζει τα αιτήματα του χωρίς την βοήθεια των γονιών του.
Να αναπτύξει μια «ισχυρή» ταυτότητα και αυτοπεποίθηση απέναντι στους άλλους. Στην κατασκήνωση θα του δοθούν ευκαιρίες και πεδία για να ανακαλύψει σε τι μπορεί να τα καταφέρνει και τι τον/την ευχαριστεί.
Να αισθανθεί ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του και ότι τα καταφέρνει καλά στην λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή διάφορων στρατηγικών μέσα στο πέρασμα του χρόνου.
Να αναπττύξει την αίσθηση του ανήκειν. Τα ονόματα και τα τραγούδια της κάθε ομάδας στην κατασκήνωση καλλιεργούν την αίσθηση του κοινού σκοπού και της συντροφικότητας.
Να αναπτυχθεί και σωματικά. Στην κατασκήνωση προσφέρεται ο φρέσκος αέρας, η άσκηση και μια ισορροπία μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
Να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να τους συμπεριφερθούν οι γύρω τους περισσότερο δίκαια. Πολλά παιδιά κουβαλούν απο το σχολείο «ταμπέλες» όπως ο «δυσλεκτικός» ή ο «σπασίκλας». Η κατασκήνωση αποτελεί ένα νέο πλαίσιο όπου θα μπορέσει να αναγνωριστεί η αξία του κάθε παιδιού ανάλογα με τις δεξιότητες του.

Η παραπάνω λίστα αποτελεί κάποιους από τους θετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην απόκτηση θετικών εμπειριών μέσα από την κατασκήνωση. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται ότι η κατασκήνωση τους δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουν στο σπίτι τις δεξιότητες που απέκτησε το παιδί τους εκεί και ίσως συμβάλλει στην καλλιέργεια υπεύθυνων ατόμων που λαμβάνουν σωστές και ώριμες αποφάσεις στην ζωή τους.