Τα παιδιά παρουσιάζουν συχνά συμπεριφορά που προκαλεί αμηχανία στους γονείς όταν βρίσκονται σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις εκτός σπιτιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δυσκολεύονται να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η λήψη προληπτικών μέτρων αποτελεί την καλύτερη τακτική.

Οι γονείς θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσουν ποιες είναι οι προσδοκίες τους από το παιδί τους. Έπειτα, μια συζήτηση με το παιδί γύρω από το πώς περιμένουν οι άλλοι να συμπεριφερθεί, μπορεί να βοηθήσει όλη την οικογένεια. Εάν παρ’ όλα αυτά το παιδί δυσκολεύεται πολύ να υιοθετήσει μια κατάλληλη συμπεριφορά, οι γονείς θα πρέπει να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους, προσπαθώντας να μην εκθέτουν τα παιδιά τους σε αντίστοιχες περιστάσεις. Ο έπαινος μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους γονείς, όταν βλέπουν ότι τα παιδιά τους συμπεριφέρονται με κατάλληλο τρόπο. Επίσης η χρήση των λογικών συνεπειών και των time out (σύντομη διακοπή όπου το παιδί κάθεται μόνο του προκειμένου να ηρεμήσει χωρίς απειλές και τιμωρίες) αποτελούν αποτελεσματικές στρατηγικές, που μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό.

Σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια πραγματοποιεί μια επίσκεψη ή ένα ταξίδι, οι γονείς μπορούν να έχουν μαζί τους κάποια παιχνίδια ή βιβλία που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και να χρησιμοποιηθούν ως επιβράβευση για τη σωστή συμπεριφορά που επιδεικνύει το παιδί.

Σε γενικές γραμμές η επίπληξη και η γκρίνια δεν θα βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά αντίθετα θα της προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα, καθώς συνήθως τέτοιες τακτικές ενισχύουν την αρνητική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να καταστρέψουν την οικογενειακή έξοδο. Οι γονείς θα πρέπει να εφαρμόσουν τις παραπάνω τεχνικές και να δουν εάν αυτές φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα πρώτα μέσα στο σπίτι κι έπειτα έξω από αυτό, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με τις συνέπειες που θα υποστούν.

Κάποιοι γονείς θεωρούν ότι είναι δύσκολο να εφαρμόσουν την τεχνική των time out έξω από το σπίτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν οι γονείς να εφαρμόζουν μαζί με το παιδί αυτή την τεχνική. Για παράδειγμα, εάν βρίσκονται σε ένα εστιατόριο, μπορεί η μητέρα με το παιδί να κάνουν ένα time out μέσα στο αυτοκίνητο ή στο παγκάκι εάν βρίσκονται στην παιδική χαρά ή στον ζωολογικό κήπο. Εάν οδηγούν, μπορούν να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου και να περιμένουν ώσπου να ηρεμήσει το παιδί.

Τέλος, όλοι οι γονείς θα πρέπει να επισημάνουν οποιαδήποτε θετική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού αφού πρώτα την αξιολογήσουν όσον αφορά τη διάρκεια και τη συχνότητα της. .