Πολλοί μαθητές ψάχνουν να βρουν νέους τρόπους και στρατηγικές προκειμένου να μαθαίνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, καθώς ο χρόνος που διαθέτουν είναι αρκετά περιορισμένος για το καθημερινό τους διάβασμα, ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Παρ’ όλα αυτά η ταχύτητα της μάθησης δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο. Η συγκράτηση και η ανάκληση αποτελούν εξίσου σημαντικές ικανότητες. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ανακαλούν τις πληροφορίες που μαθαίνουν, αλλά και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σε διάφορες καθημερινές περιστάσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες στρατηγικές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές και όχι μόνο, προκειμένου να βοηθηθούν στην καθημερινή τους μελέτη.

  1. Ένας σίγουρος τρόπος για να μαθαίνουμε αποτελεσματικά είναι απλά να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Για παράδειγμα εάν κάποιος μαθαίνει μια ξένη γλώσσα τότε είναι απαραίτητο να εξασκεί την χρήση της γλώσσας προκειμένου να την διατηρήσει στην μνήμη του.
  2. Eίναι αρκετά βοηθητικό να υιοθετούν οι μαθητές πολλούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Αντί απλώς να ακούν τον δάσκαλο ή τον καθηγητή (ακουστική μάθηση), μπορούν να κρατούν σημειώσεις, να περιγράφουν αυτά που έμαθαν σε κάποιον άλλον ή να σχηματίζουν στο μυαλό τους έναν χάρτη του μαθήματος που διδάχτηκαν. Αυτοί οι τρόποι συμβάλλον στο να παγιωθούν οι νέες πληροφορίες στην μνήμη.
  3. Πολλοί εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι ένας πολύ καλός τρόπος μάθησης για τον μαθητή είναι να διδάξει αυτά που έμαθε σε κάποιον άλλον. Αρχικά μπορεί ο μαθητής να μεταφέρει αυτό που έμαθε με δικά του λόγια. Αυτή η διαδικασία βοηθάει την νέα πληροφορία να εδραιωθεί στην μνήμη. Έπειτα μπορεί να βρει έναν τρόπο να μεταδώσει αυτήν την πληροφορία π.χ. μέσα από συζήτηση με άλλους.
  4. Βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής μάθησης είναι η σύνδεση της νέας γνώσης με την παλιά. Έτσι εάν ο μαθητής διαβάζοντας ένα βιβλίο το συνδέσει με τον συγγραφέα και προηγούμενα έργα του, είναι πιο πιθανό να συγκρατήσει πληροφορίες γύρω από αυτό το βιβλίο.
  5. Παρόλο που η αναζήτηση πληροφοριών γύρω από ένα θέμα ειναι σημαντική, εάν ο μαθητής δεν επιδιώξει να εφαρμόσει πρακτικά τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις του δεν θα καταφέρει να βελτιώσει το επίπεδο μάθησης του. Εάν λοιπόν ο μαθητής μαθαίνει μια κανούρια ξένη γλώσσα θα πρέπει να επιδιώκει να ξεκινά διάλογο με άλλους χρησιμοποιώντας την.
  6. Φυσικά η μάθηση δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Πολλές φορές οι άνθρωποι αδυνατούν να θυμηθούν πολλές λεπτομέρειες για ένα θέμα και πολλοί μαθητές προσπαθούν για πολλή ώρα να θυμηθούν την πληροφορία που χρειάζονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλύτερο για τον μαθητή να κοιτάξει την απάντηση παρά να καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να την θυμηθεί. Μια έρευνα έδειξε ότι όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να θυμηθεί την σωστή απάντηση τόσο πιθανότερο είναι να την ξεχάσει ξανά στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή όλες αυτές οι προσπάθειες ανάκλησης της πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα για τον μαθητή να μάθει την «λανθασμένη» διαδικασία ανάκλησης και όχι την σωστή απάντηση.
  7. Ο κάθε άνθρωπος υιοθετεί τις δικές του μεθόδους μάθησης, για αυτό και έχει μεγάλη σημασία για τον μαθητή να αναγνωρίσει ο ίδιος ποιο στυλ μάθησης του ταιριάζει και είναι πιο αποτελεσματικό.
  8. Αν και η μελέτη αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, έρευνες δείχνουν ότι η χρήση των τεστ επιταχύνει την μάθηση. Μαθητές οι οποίοι είχαν μελετήσει και αμέσως μετά έγραψαν τεστ σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις μακροπρόθεσμα ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν περιλήφθηκε όλη η ύλη στο τεστ, συγκριτικά με αυτούς που είχαν περισσότερο χρόνο στην διάθεση τους να μελετήσουν αλλά δεν έγραψαν τεστ.
  9. Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών επιβραδύνει τον ρυθμό μάθησης. Εναλάσσοντας τις δραστηριότητες του κατά τη διαδικασία της μάθησης, ο μαθητής μαθαίνει πιο αργά, λιγότερο αποτελεσματικά και τείνει να κάνει περισσότερα λάθη.

Η βελτίωση του τρόπου μάθησης απαιτεί χρόνο, εξάσκηση και αποφασιστικότητα προκειμένου να εδραιωθούν οι νέες αυτές στρατηγικές. Καλό θα είναι για τον μαθητή αρχικά να επικεντρωθεί σε μερικά από τα παραπάνω βήματα και να διαπιστώσει ποια από αυτά τον διευκολύνουν.